Zalewska po głosowaniach w PE ws. metanu: Polskie kopalnie będą funkcjonować!

Zalewska po głosowaniach w PE ws. metanu: Polskie kopalnie będą funkcjonować!

Dzięki wspólnym wysiłkom i ponadpartyjnej współpracy koalicji polskich posłów, Parlament Europejski dzisiaj, w głosowaniu plenarnym, poparł kompromisowe poprawki łagodzące restrykcyjne przepisy dotyczące rozporządzenia ws. metanu. Anna Zalewska, europosłanka od lat angażująca się w sprawy energetyczne, dzięki swojej aktywności i wysiłkom, wywalczyła bardziej korzystne warunki dla polskiego górnictwa w kontekście nowych przepisów dotyczących emisji metanu.


Poprawki dotyczyły dziesięciokrotnego zwiększenia dopuszczalnego poziomu emisji metanu, który został wcześniej zaproponowany przez Komisję Europejską. Poprzedni limit 0.5 tony metanu na każdą wydobywaną tonę węgla został podniesiony do 5 ton metanu na 1000 ton węgla, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ta wartość powinna być stosowana na poziomie operatora, w przypadku, kiedy jeden podmiot prowadzi kilka kopalń.

Ponadto, w wyniku wprowadzonych poprawek udało się zastąpić przewidziane w projekcie sankcje za naruszenie przepisów opłatami, które trafią do budżetu państwa członkowskiego. Następnie te środki zostaną przekazane kopalniom na inwestycje w technologie zmniejszające emisję metanu. Taki mechanizm zapewni wsparcie finansowe dla sektora węglowego, który będzie mógł zrealizować inwestycje modernizacyjne w celu zwiększenia efektywności i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

W wyniku dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim nad regulacjami dotyczącymi metanu, europarlament uzyskał mandat negocjacyjny do rozmów z Radą UE w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu przepisów. Ten sukces to dowód na to, że wspólne wysiłki i ponadpartyjna współpraca na rzecz Polski przynosi spektakularne efekty. To niezwykle istotne dla sektora energetycznego i utrzymania umów społecznych w Polsce. To pokazuje, że gdy politycy podejmują skuteczne działania dla dobra kraju, mogą przynieść korzyści dla całego społeczeństwa