Zalewska do PE: Opamiętajcie się! Działacie na korzyść Kremla!

Zalewska do PE: Opamiętajcie się! Działacie na korzyść Kremla!

W środę 4 maja 2022 roku Anna Zalewska zabrała głos w debacie Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu.

Eurodeputowana w swoim wystąpieniu odniosła się do wojny w Ukrainie oraz do wpływów służb rosyjskich w UE teraz, jak i przed wojną.

Dzisiaj 70 dzień wojny w Europie. Rosyjskie służby działają również tutaj będą analizowały każde wasze słowa, wasze czyny. Będą obserwować, co się dzieje w komisji specjalnej.” – rozpoczęła Zalewska.

„Dlatego proszę o powściągliwość, o merytorykę i odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Zresztą służby rosyjskie i ich wpływy działały już w Parlamencie Europejskim i Komisji jeszcze przed wojną. Mam nadzieję, że niebawem powstanie komisja specjalne, która również rozstrzygnie te kwestie. ” – dodała eurodeputowana EKR.

Anna Zalewska wspomniała o słowach autorki wniosku o komisję specjalną, która powiedziała, że: „Są takie doniesienia medialne”.

„Tak! Doniesienia medialne, mało jest postępowań prokuratorskich, sądowych, gdzie obywatele mają prawo się bronić i prosić o to, by rozstrzygać to zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym kraju członkowskim. Przestrzegam komisję specjalną, komisję, która ma bardzo ograniczone kompetencje. Dlatego, że właściwie w przepisach jest mowa, że „może albo powinna.” Trudno oczekiwać, że służby specjalne w każdym kraju w obliczu wojny będą stawać i mówić o tym, w jaki sposób działają.” – zakończyła Zalewska.