Zalewska apeluje do UE o pomoc dla rolników w związku z niekontrolowanym importem zboża z Ukrainy!

Zalewska apeluje do UE o pomoc dla rolników w związku z niekontrolowanym importem zboża z Ukrainy!

Anna Zalewska w dyskusji z ministrem Kullgrenem nt. priorytetów szwedzkiej prezydencji w dziedzinie środowiska

Dziś w Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) dyskutowano z Peterem Kullgrenem, ministrem ds. rolnictwa Szwecji na temat priorytetów szwedzkiej prezydencji w dziedzinie środowiska. W dyskusji głos zabrała eurodeputowana PiS Anna Zalewska.

Anna Zalewska mówiła o konsekwencjach wojny na Ukrainie dla bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Eurodeputowana przypomniała niedawne posiedzenie unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i dyskusję nt. zaburzeń na rynkach rolnych, które wynikają z głębokiej potrzeby pomocy Ukrainie, a także krajom, które korzystają z jej towarów rolnych. Jak zauważyła, niestety doszło do tego, że możliwość kupowania zboża z Ukrainy po konkurencyjnych cenach zachwiało rynkiem nie tylko polskim, ale  i europejskim. Zalewska przyłączyła się do apeli o reakcję i zaproponowanie rozwiązań na poziomie UE w tej kwestii.  

Drugą kwestią, o którą pytała europosłanka, była dyrektywa o emisjach przemysłowych. Stwierdziła, że dokument zawiera poważny element konfliktogenny dotyczący włączenia hodowli bydła do zakresu dyrektywy/ przepisów odnoszących się do hodowli drobiu, trzody chlewnej i bydła. „Propozycje Komisji już idą w bardzo drastycznym kierunku, a sprawozdawczyni chce jeszcze bardziej je zaostrzyć, na co nie ma zgody komisji AGRI, za to jest bardzo duży niepokój wśród rolników” – mówiła.

Peter Kullgren potwierdził, że odnotowano trudności dla rolników w państwach graniczących z Ukrainą, jak Polska, Rumunia i Bułgaria. „Rolnikom trudno jest magazynować swoje produkty i trudno jest im konkurować z tańszą produkcją z Ukrainy” – przyznał. Szwedzki minister przekazał, że przy udziale Komisji Europejskiej prowadzony jest dialog z wszystkimi państwami członkowskimi nt. wyzwań dla różnych sektorów i możliwych rozwiązań. Kullgren podkreślił znaczenie dalszego wsparcia dla Ukrainy i inicjatywy na Morzu Czarnym. „Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie i daje jej możliwość zachowania wpływów z eksportu. Jednocześnie my i KE musimy zadbać  o to, by rolnicy w Unii Europejskiej mieli takie same szanse” – zaznaczył.

W kwestii dyrektywy o emisjach przemysłowych Peter Kullgren zauważył, że analiza pokazuje, że przyczyniła się ona do znacznej redukcji emisji w Unii. „Bardzo ważne jest, by teraz dokonać przeglądu dyrektywy, by dalej była ona efektywna. Musimy wypracować  odpowiednią równowagę, aby była z korzyścią dla środowiska i jednocześnie zapewniała równe szanse bez nadmiernych obciążeń administracyjnych” – dodał.