Wygraj staż w Parlamencie Europejskim w biurze Europoseł Anny Zalewskiej!

Wygraj staż w Parlamencie Europejskim w biurze Europoseł Anny Zalewskiej!

Anna Zalewska in the EP in Brussels

Relacja ze Stażu Katarzyny Płomińskiej – odbywającej staż w moim biurze od stycznia 2022 do końca maja 2022:

Rok 2022 rozpoczął się dla mnie ogromną szansą, jak i wyzwaniem. Na początku stycznia dołączyłam do biura Pani Europoseł Anny Zalewskiej jako nowa stażystka.

Staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, pozwolił mi na samorozwój, poznanie jak funkcjonuje Parlament Europejski, a także codzienne obserwacje nad iloma projektami trwają wciąż prace.

Udział w debatach, posiedzeniach grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz komisjach ENVI czy Employment, w których Pani Minister Anna Zalewska jest czynną członkinią dał mi możliwość ciągłej edukacji oraz poszerzania świadomości politycznej.

Praca dla najaktywniejszej Europosłanki może wydawać się nieosiągalna lub przytłaczająca, jednak współpraca z Panią Europoseł Anną Zalewską, jak i całą „załogą” była czystą przyjemnością, od pierwszego dnia wiedziałam, że to właściwe miejsce dla mnie, a spędzony czas na stażu jedynie zaprocentuje i da mi wiele perspektyw.

Dzięki uprzejmości i zaufaniu Pani Europoseł miałam okazję odwiedzić drugą siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu. Okres każdej sesji plenarnej był niesamowitym doświadczenie, oczywiście wiązało się to z większym nakładem pracy, jednak towarzyszące emocje i możliwość przyglądania się podejmowanym decyzją był ogromnym wyróżnieniem.

Staż w Parlamencie Europejskim to nie tylko praca, pobyt w Brukseli dał mi możliwość podróży, samodyscypliny, żywy kontakt z językiem obcym, a także nawiązania wielu znajomości z ludźmi z różnych zakątków świata.

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Sześciomiesięczny staż w biurze Pani Europoseł Anny Zalewskiej był wspaniałą przygodą, którą będę pamiętać do końca życia. Dziękuję za wyróżnienie i zaufanie.

Katarzyna Płomińska

Europoseł Anna Zalewska zaprasza młodzież z Dolnego Śląska i Opolszczyzny do udziału w Konkursie „Wygraj staż w Parlamencie Europejskim”!

Konkurs jest wyjątkową okazją na zdobycie doświadczenia zawodowego w instytucjach Unii Europejskiej oraz zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Jeśli jesteś młodą osobą, otwartą na nowe wyzwania i zdobywanie kolejnych umiejętności, to staż w Parlamencie Europejskim jest idealnym miejscem dla Ciebie! Weź udział już dziś!

Dlaczego warto ubiegać się o staż?

Staż wzbogaci Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Pozwoli Ci także lepiej zrozumieć metody pracy posłów do Parlamentu Europejskiego.

Stażyści muszą spełniać następujące warunki:

a) muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju przystępującego/kandydującego do UE. Posłowie mogą jednak oferować staże obywatelom państw trzecich, pod warunkiem że dopilnują, by stażysta wypełnił obowiązek wizowy przed wjazdem na terytorium kraju, w którym ma odbywać staż. Wiza musi zachowywać ważność przez cały okres trwania stażu i musi umożliwiać stażyście swobodne przemieszczanie się w państwie, w którym odbywa staż, a także w Belgii i we Francji;

b) muszą mieć ukończony 18. rok życia w dniu rozpoczęcia stażu w przypadku staży na podstawie umowy z Parlamentem Europejskim.

c) muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;

d) w czasie trwania stażu nie mogą być stroną umowy o pracę lub innego umownego stosunku pracy. Staże mogą być podjęte w czasie trwania umowy o pracę jedynie w przypadku, gdy stanowią część kursu szkolenia zawodowego lub działalności naukowej;

e) nie odbyli wcześniej stażu u posła, z wyjątkiem wizyt naukowych;

f) nie pracowali wcześniej jako krajowy ani akredytowany asystent posła.

Nie zwlekaj! Aplikuj już dziś! Przygoda w Brukseli czeka na Ciebie!


Regulamin konkursu –  STAŻ ANNA ZALEWSKA PE

Formularz aplikacyjny – Formularz-aplikacyjny