Unia Europejska Tag

Aktualności, Fit for 55, Najnowsze, Parlament Europejski, Środowisko, Unia Europejska / 22.11.2023

W Strasburgu podczas trwającej sesji plenarnej europarlamentu miała miejsce debata nad sprawozdaniem dotyczącym unijnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Głos w dyskusji zabrała eurodeputowana PiS Anna Zalewska. Eurodeputowana PiS podkreśliła, że problem wychwytywania i pochłaniania dwutlenku węgla jest bardzo istotny, lecz by móc zrealizować zamierzone cele,...

Aktualności, Inne, Najnowsze, Parlament Europejski, Unia Europejska / 21.11.2023

Zagrożenia i negatywne aspekty proponowanych zmian traktatowych w UE – dokument sporządzony przez pracowników Biura Posła Do PE Anny Zalewskiej. Procedura Lista proponowanych zmian w traktach obejmuje 267 pozycji. Najważniejsze dotyczą zniesienia zasady jednomyślności podczas głosowań i przeniesienie kompetencji podatkowej na poziom Unii Europejskiej. To jest...

Aktualności, Najnowsze, Praca w Regionie / 14.11.2023

11 listopada 2023 roku odbyło się patriotyczne zgromadzenie „Niepodległa Polska w Europie Ojczyzn”, które zostało zorganizowane przez Europoseł Annę Zalewską oraz Wrocławski Klub Gazety Polskiej. Uczestnicy wydarzenia pokazali swój sprzeciw wobec federalizacji UE i ograniczeniu suwerenności Polski. Wspólne świętowanie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło...

Aktualności, Najnowsze, Praca w Regionie, Unia Europejska / 03.11.2023

Europoseł Anna Zalewska oraz Wrocławski Klub Gazety Polskiej zapraszają 11 listopada 2023 roku na patriotyczne zgromadzenie „Niepodległa Polska w Europie Ojczyzn”. Celem spotkania jest pokazanie naszego sprzeciwu wobec federalizacji UE i ograniczeniu suwerenności Polski! ⏰ Kiedy? - 11 listopada 2023, godz. 11:00. 📍Gdzie? - przed Biurem...

Aktualności, Filmy, Najnowsze, Parlament Europejski, Unia Europejska / 25.10.2023

25 października 2023 roku Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego przegłosowała raport z propozycjami zmian traktatowych. Raport ten zakłada masowy transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE i likwidację zasady jednomyślności. Treść dokumentu została uzgodniona przez przedstawicieli pięciu frakcji w AFCO – Europejskiej Partii...

Aktualności, Inne, Najnowsze, Parlament Europejski, Środowisko, Unia Europejska, Wystąpienia / 24.10.2023

Dziś podczas posiedzenia komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności PE (ENVI) europosłowie głosowali nad sprawozdaniem autorstwa eurodeputowanej PiS Anny Zalewskiej dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dokument został przyjęty zdecydowaną większością głosów (82 za, 2 wstrzymujące się i 0 przeciw). Ilość zużytego...

Aktualności, Najnowsze, Parlament Europejski, Unia Europejska / 21.07.2023

21 lipca 2023 roku Anna Zalewska wystosowała pytanie do KE ws. zagrożenia realizacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. ,,Europejski Fundusz Odbudowy miał być szybkim źródłem środków dla unijnej gospodarki po pandemii Covid-19. Jednak z liczącego 800 mld euro instrumentu dotychczas wypłacono 18 krajom zaledwie ok. 150 mld. Dziewięć...

Aktualności, Najnowsze, Parlament Europejski, Unia Europejska / 18.07.2023

Eurodeputowana PiS Anna Zalewska wystosowała dziś pytanie do KE ws. pomocy dla polskich producentów owoców miękkich. „W związku z kolejną trudną sytuacją polskich rolników, wynikającą z wojny na Ukrainie zwracam się do komisarza UE ds. handlu o pilne podjęcie działań, przywracających porządek i równowagę na rynku...

Aktualności, Najnowsze, Parlament Europejski, Środowisko, Unia Europejska, Wystąpienia / 13.07.2023

Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym w środę (12 lipca) przyjął (336 głosów za, 300 głosów przeciwko, 13 głosów wstrzymujących się) swoje stanowisko w sprawie Rozporządzenia KE o odbudowie zasobów przyrodniczych. Projekt rozporządzenia KE został wcześniej odrzucony we wszystkich komisjach PE: komisji wiodącej ENVI oraz obu...

Aktualności, Najnowsze, Parlament Europejski, Unia Europejska / 12.07.2023

Dziś podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie głosowali nad raportem autorstwa eurodeputowanej PiS Anny Zalewskiej pt. "Wspieranie i dostosowywanie szkoleń zawodowych jako narzędzi sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0.". Dokument został przyjęty zdecydowaną większością głosów (508 za, 12 przeciw, 76...