Parlament Europejski przyjął rezolucję współautorstwa Anny Zalewskiej

Parlament Europejski przyjął rezolucję współautorstwa Anny Zalewskiej

We wtorek 1 marca 2022 roku Parlament Europejski wspólnie przyjął rezolucję w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Parlament z całą stanowczością potępia nielegalną inwazję na Ukrainę. Rezolucja, której współautorką jest m.in.: Anna Zalewska wzywa „instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej”.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Anna Zalewska wraz z innymi europosłami, domagała się zaostrzenia sankcji wobec Rosji i podjęcia wysiłków w celu przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Rezolucja została przyjęta przy 637 głosach za, 13 przeciw oraz 26 wstrzymujących się.

Parlament Europejski podczas nadzwyczajnej sesji oficjalnie przyjął wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.  Historia pisze się na naszych oczach!

W przyjętej parlamentarzyści domagają się od Kremla zakończenia wszelkich działań wojskowych, a także demaskują rolę białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki w tej napaści.

W dalszej części, rezolucja „kategorycznie odrzuca rosyjską retorykę, która wykorzystuje ewentualne użycie broni masowego rażenia”. Przypominając w ten sposób Rosji o jej zobowiązaniach międzynarodowych i braku akceptacji na niebezpieczną eskalację konfliktu jądrowego.

Rezolucja wzywają Komisję i państwa Unii Europejskiej, aby nadal udzielały Ukrainie nadzwyczajnej pomocy humanitarnej we współpracy z agencjami humanitarnymi ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami partnerskimi. Polacy niezwykle mocno włączyli się w akcje pomocy dla Ukrainy. Polska jest prawdziwym wzorem do naśladowania w Europie.

Oprócz wyżej wspomnianych wyżej działań rezolucja Parlamentu Europejskiego wprowadziła:

•      Wezwanie do ostatecznego porzucenia budowy gazociągu Nord Stream 2, a w związku z tym PE przyjmuje z zadowoleniem decyzję rządu niemieckiego o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2;

•             Przyspieszenie procedur przyjęcia Ukrainy do UE;

•             Zwiększenie sankcji wobec Rosji m.in.:

– ograniczenie importu najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych, takich jak ropa naftowa i gaz;

– zakazanie nowych inwestycji unijnych w Rosji i nowych inwestycji rosyjskich w Unii;

– wykluczenie Białorusi ze SWIFT, z uwagi na jej bezpośrednie wsparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę;

•             Szybsze dostarczanie Ukrainie broni defensywnej, zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który zezwala na indywidualną i zbiorową obronę własną oraz zacieśnienie współpracy wywiadowczej Unii z Ukrainą w związku z trwającą agresją;

•             Zapewnienie wszystkim uchodźcom z Ukrainy natychmiastowego dostępu do ochrony;

•             Ukierunkowanie sankcji wobec osób odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu w Rosji i na Białorusi, a także wobec oligarchów i urzędników powiązanych z przywódcami.


Całość teksu przyjętego przez Parlament Europejski: