O mnie

"Chcę, aby uczniowie wykorzystywali swoje talenty w Polsce, Dziękuję wszystkim, że udało nam się przygotować reformę, która zmienia polską szkołę"

044eb374-9a30-4649-9618-98d94c1afb9e-removebg

Anna Zalewska

Urodziłam się i pochodzę ze Świebodzic w woj. dolnośląskim. Ukończyłam studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowałam jako nauczycielka języka polskiego oraz zajmowałam stanowisko zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach. Jestem również menadżerem oświaty i ekologiem. Byłam Członkiem Zarządu, Radną i Wicestarostą Powiatu Świdnickiego.

 

W latach 2007-2019 byłam posłanką na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. 

W czasie VIII kadencji, 16 listopada 2015 roku zostałam powołana na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej

W czasie trwania VI kadencji Sejmu byłam członkiem Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy. 

W VII kadencji Sejmu pełniłam funkcję członka Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działałam również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej oraz pracowałam w stałej Podkomisji ds. Energii, gdzie m.in.: wspierałam prosumentów. 

 

W VIII kadencji sprawowałam urząd Ministra Edukacji Narodowej w rządzie premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego.

Stojąc na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadziłam reformę edukacji w Polsce. W tym czasie przekształciliśmy gimnazja, powracając do sprawdzonego modelu z ośmioletnią szkołą podstawową, po ukończeniu której, uczniowie kontynuują edukację w liceum, technikum lub szkole branżowej. 

 

 

 

 

 

 

Pozwoliliśmy, by rodzice 6-latków decydowali czy ich dziecko będzie się uczyć w szkole czy w przedszkolu. Zrealizowaliśmy wiele programów, które wspierają szkoły: szerokopasmowy internet, multimedialny sprzęt, laboratoria i stołówki. Zapewniliśmy większe uczestnictwo rodziców w życiu placówek edukacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

Od 2019 roku jestem posłanką do Parlamentu Europejskiego. Reprezentuję mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 

 

W Parlamencie Europejskim pracuję w komisjach Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. 

 

 

 

Pracując w Parlamencie Europejskim, w 2021 roku założyłam formalnie grupę roboczą EKR ds. pochłaniaczy CO2 (ECR Carbon Sinks Working Group)., której jestem przewodniczącą