Europosłowie PiS pytają KE o powiązania organizacji ekologicznych z Rosją

Europosłowie PiS pytają KE o powiązania organizacji ekologicznych z Rosją

Anna Zalewska, wspólnie z innymi europosłami z różnych środowisk politycznych, wysunęła pytanie do Komisji odnośnie rosyjskiego finansowania organizacji środowiskowych w Europie. W zainicjowanej przez Witolda Waszczykowskiego prośbie, europarlamentarzyści naciskają na Komisję Europejską, by wskazała, jakie dokładnie podmioty współpracowały z nią w ramach realizacji pakietu Fit for 55 oraz Europejskiego Zielonego Ładu, oraz które z nich otrzymywały fundusze z Federacji Rosyjskiej, rosyjskich koncernów energetycznych  i innych powiązanych z Rosją firm. Komisja udzielała już wcześniej odpowiedzi w tej sprawie, nie zapewniając jednak wystarczającej ilości informacji, koniecznej do zidentyfikowania konkretnych organizacji pod wpływem Kremla. Podpisani liczą na to, że w wyniku pytania uzupełniającego uda się określić skalę rosyjskiego wpływu na europejską politykę klimatyczną i energetyczną, kluczową z perspektywy rosnących cen energii w Unii Europejskiej.

Treść zapytania:

Nawiązując do odpowiedzi Komisji P-001275/2022 oraz do oryginalnego pytania parlamentarnego, prosimy Komisję o dokładniejsze odpowiedzi oraz zapewnienie poniższych informacji:

1          Które organizacje środowiskowe, firmy lobbingowe oraz organizacje pozarządowe brały udział w konsultacjach z Komisją w kwestii Zielonego Ładu i Fit for 55? Proszę wymienić wszystkie z powyższych.

2          Zgodnie z najlepszą wiedzą Komisji, które z organizacji współpracujących z Komisją w związku z Zielonym Ładem i Fit for 55 dostały w jakimkolwiek momencie finansowanie z Federacji Rosyjskiej, rosyjskich firm energetycznych, lub innych podmiotów z powiązaniami z Federacją Rosyjską? Proszę wymienić konkretne organizacje.