Misja EKR

„Wierzymy w reformę UE zgodną z eurorealistycznymi pryncypiami”

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim skupiają europarlamentarzystów z różnych państw członkowskich, których łączy wspólna wizja Unii Europejskiej.

 

Ideą, która przyświecała nam blisko dekadę temu, kiedy decydowaliśmy o powstaniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), było rozwijanie Unii szanującej interesy narodowe i wartości, które leżą u jej podstaw. I tak jest do dzisiaj.

Dla dobra Wspólnoty, w Parlamencie Europejskim jak nigdy potrzebna jest obecnie silna alternatywa dla dominującego nurtu federalistycznego reprezentowanego przez największe grupy polityczne.

 

Nasza koncepcja przyszłej Unii uzyskuje coraz szersze poparcie w Europie. EKR jest obecnie trzecim największym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim. Konsekwentnie dążymy do tego, aby reformować UE kierując się zasadą eurorealizmu, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności państw członkowskich.

„Europa potrzebuje zmiany, nadszedł czas, aby poprowadzić UE w nowym kierunku.

Czerpiąc z doświadczeń, musimy stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, które stoją przed nami.”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz stronę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów:

www.grupaekr.pl