Anna Zalewska w interpelacji do KE pokazuje realne, wysokie koszty zakazu sprzedaży aut spalinowych!

Anna Zalewska w interpelacji do KE pokazuje realne, wysokie koszty zakazu sprzedaży aut spalinowych!

Anna Zalewska z niepokojem przygląda się decyzjom Komisji Europejskiej dotyczącym najnowszych norm emisji spalin.

W dniu 10 listopada 2022 roku Komisja Europejska przyjęła nową normę emisji spalin Euro 7, która ma zaostrzyć limity emisji zanieczyszczeń oraz uregulować emisję z hamulców i opon. Oficjalnym powodem tego rozporządzenia ma być poprawa jakości powietrza i jest planowane, aby wejść w życie od 1 lipca 2025 r. dla pojazdów lekkich i od 1 lipca 2027 r. dla pojazdów ciężkich.

Jako przedstawicielka zwykłych ludzi, jest zaniepokojona niskimi szacunkami dodatkowych kosztów, które będą związane z wprowadzeniem tych norm. Komisja Europejska szacuje, że dodatkowy koszt wyniesie jedynie „około 100-150 euro” przy zakupie nowego samochodu. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) oszacował jednak, że dodatkowy koszt wyniósłby średnio około 2 000 euro.

Pytanie brzmi, jak Komisja doszła do tak niskich szacunków dodatkowych kosztów? Jak można wyjaśnić taką różnicę w analizie? Deputowana wierzy, że należy wykonać dokładniejsze analizy, aby określić rzeczywiste koszty wprowadzenia tych norm, a także aby ocenić, czy nie będą one miały negatywnego wpływu na konsumentów.

Anna Zalewska wraz z innymi Europosłami zwraca się do Komisji Europejskiej o udzielenie odpowiedzi na te pytania, a także o dokładne wyjaśnienie, jakie kroki zostaną podjęte w celu monitorowania wpływu wprowadzenia tych norm na przemysł motoryzacyjny i na konsumentów. Wzywa również do przeprowadzenia szerokiej debaty w Parlamencie Europejskim, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji i dokonać trafnej oceny wpływu nowych norm na konsumentów i przemysł motoryzacyjny.

Treść interpelacji podpisanej przez Europosłankę:

Pytanie o odpowiedź pisemną

do Komisji

Artykuł 138 Regulaminu

Anna Zalewska (ECR)

Dotyczy: oszacowania dodatkowych kosztów zakupu samochodu w związku z wprowadzeniem normy Euro 7

W dniu 10 listopada 2022 roku Komisja Europejska przyjęła nową normę emisji spalin Euro 7,

z planowanym wejściem w życie od 1 lipca 2025 r. dla pojazdów lekkich i od 1 lipca 2027 r. dla pojazdów ciężkich.

lipca 2027 r. dla pojazdów ciężarowych.

Rozporządzenie to, które wkrótce zostanie poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez aktualizację i zaostrzenie limitów emisji zanieczyszczeń oraz poprzez uregulowanie emisji z hamulców i opon.

Komisja stwierdziła w listopadzie 2022 r., że wszystkie środki, które zostałyby nałożone na przemysł motoryzacyjny na mocy tego tekstu, nie miałyby wpływu na konsumenta, ponieważ oszacowała, że spowodowałyby one jedynie dodatkowy koszt „około 100-150 euro” przy zakupie nowego samochodu.

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) oszacował jednak, że dodatkowy koszt wyniósłby średnio około 2 000 euro.

Jak Komisja doszła do tak niskich szacunków dodatkowych kosztów?

Jak można wyjaśnić taką różnicę w analizie?