Anna Zalewska prezentuje raport na temat wspierania i dostosowywania szkoleń zawodowych jako narzędzia sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0

Anna Zalewska prezentuje raport na temat wspierania i dostosowywania szkoleń zawodowych jako narzędzia sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL) miało miejsce rozpatrzenie projektu sprawozdania na temat wspierania i dostosowywania szkoleń zawodowych jako narzędzia sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0. Sprawozdawczynią projektu jest eurodeputowana PiS Anna Zalewska. 

Anna Zalewska mówiła, że nie ma lepszego czasu na dyskutowanie przedmiotowego raportu niż rok umiejętności w UE i chciałby, żeby ten raport przełożył się na rezolucję, która z kolei byłaby sygnałem dla krajów członkowskich, zachęcającym do wprowadzania nowych rozwiązań, potrzebnych w XXI wieku i pokazującym, ile jest do zrobienia. 

„W ciągu ostatnich kilkunastu lat wszyscy mamy wrażenie, że cywilizacja rozwija się w tempie błyskawicznym. Bardzo często zastanawiamy się, czy za kilka lat będziemy w stanie przewidzieć, jakiego rodzaju zawody będą ważne na rynku pracy, jak dostosować się do zmieniającej rzeczywistości” – mówiła Anna Zalewska. 

Sprawozdawczyni mówiła o szeregu celów, które stawia przed sobą UE, m.in. żeby do 2025 r. 50 procent osób w wieku do 25 do 64 lat uczyło się, podczas gdy w 2016 r. było to zaledwie 38 procent. Oczywiście jednak, sytuacja poprawiła się trochę przez pandemię, która mimo złych skutków spowodowała, że społeczeństwo musiało się stać bardziej samodzielne, a na pewno bardziej cyfrowe.

.„Ustaliśmy też, że w ramach europejskiego filaru praw socjalnych chcielibyśmy, aby w 2030 r. 60 procent dorosłych kształciło się cały czas, a wiemy, że w poprzednim cyklu wyznaczonym przez UE (do 2020 r.) mieliśmy wskaźnik na poziomie tylko 15 procent” – powiedziała. 

Jak przekonywała polska polityk, należy pamiętać o kompetencjach wykluczanych przez cyfryzację, które zamykają, każą podejmować samodzielne decyzje, co oczywiście jest ważne, ale potrzebna jest też współpraca, odpowiedzialność za grupę, wielojęzyczność i kompetencje obywatelskie, łącznie ze środowiskowymi

„Z jednej strony mamy bardzo innowacyjny świat, obawy na ile UE będzie konkurencyjna, na ile zagrażają nam Chiny, ze swoimi surowcami i technologiami, które są obecnie niezbędne dla UE. Z drugiej strony mamy dbałość o środowisko i nieustające apele, o obieg zamknięty, wiec potrzebujemy kompetencji, szkolnictwa zawodowego, które będzie zamykać cykl, czyli naprawiać a nie marnować” – podkreśliła sprawozdawczyni. 

Eurodeputowana mówiła, że omawiany raport koncentruje się na tym, żeby promować szkolnictwo branżowe, indywidualizować szkolnictwo i ustawiczne kształcenie dla dorosłych, czy pokazywać, że takie wydarzenia jak Euroskills powinny być na sztandarach UE.

„Jednocześnie chcemy zachęcać kraje członkowskie, żeby certyfikowały takich pracodawców, którzy znają odpowiedzialność za szkolenie i za edukację swoich pracowników, bo niekoniecznie trzeba ich wymieniać, ale cały czas szkolić, żeby swoją wiedzę przekazywali młodym” – podsumowała Anna Zalewska.