Anna Zalewska najaktywniejszą polską europosłanką – według raportu Eulytix

Anna Zalewska najaktywniejszą polską europosłanką – według raportu Eulytix

W opublikowanym przez start-up Eulytix rocznym raporcie na temat pracy europosłów – Anna Zalewska została uznana za najaktywniejszą polską europosłankę oraz znalazła się na wysokiej 38. pozycji najbardziej aktywnych eurodeputowanych ze wszystkich państw członkowskich.

W raporcie czytamy, że Anna Zalewska to najaktywniejsza Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowana z Dolnego Śląska i Opolszczyzny wyróżnia się także na tle całej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie zajmuje 4. miejsce pod względem aktywności.

Ponadto Anna Zalewska wraz z Beatą Szydło i Elżbietą Rafalską widnieje – na wysokiej 2 pozycji – na liście najsilniej korespondujących relacji pomiędzy członkami grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ich zaangażowanie zostało również dostrzeżone przy współpracy w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdanie węgierskiego start-upu Eulytix, monitorującego pracę europosłów, opiera się na poprawkach legislacyjnych zgłoszonych przez posłów do PE w różnych komisjach w okresie od czerwca 2020 r. do sierpnia 2021 r. Eurodeputowani są uszeregowani według trzech głównych wymiarów:
– rankingu aktywności – wskazującego najbardziej aktywnych posłów do PE,
– rankingu łączności – złożonego z europosłów współskładających największą ilość poprawek,
 – rankingu ideologicznej heterogeniczności – oceniającego zdolność eurodeputowanych do działania jako pomosty między różnymi segmentami ideologicznego spektrum.

Zaprezentowany raport daje obywatelom UE pogląd na aktywność legislacyjną posłów do Parlamentu Europejskiego. Jest także wsparciem dla lobbystów i firm zajmującym się sprawami publicznymi. Poprzez identyfikację kluczowych eurodeputowanych, w określonej grupie politycznej lub obszarze polityki, mogą oni poprawić swoje strategie lobbingu i komunikacji. Ponadto daje europosłom, delegacjom krajowym i grupom w Parlamencie Europejskim nowe możliwości wzmacniania wpływu ustawodawczego poprzez analizę ich aktywności legislacyjnej, a także działalności politycznej sojuszników i przeciwników.

Anna Zalewska jest aktywna nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale także w regionie. Z wielkim zaangażowaniem stara się przybliżać sprawy UE wyborcom.  Eurodeputowana organizuje liczne spotkania, które umożliwiają – mieszkańcom Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny – zapoznanie się z jej bieżącymi działaniami, a także przekazanie swojej opinii.