Anna Zalewska najaktywniejszą polską europosłanką – według raportu Eulytix

Anna Zalewska najaktywniejszą polską europosłanką – według raportu Eulytix

W opublikowanym przez start-up Eulytix rocznym raporcie na temat pracy europosłów, Anna Zalewska została uznana za najaktywniejszą polską europosłankę oraz znalazła się na wysokiej 38. pozycji najbardziej aktywnych eurodeputowanych z wszystkich państw członkowskich.

W raporcie czytamy, że Anna Zalewska to najaktywniejsza Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowana z Dolnego Śląska i Opolszczyzny wyróżnia się także na tle całej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie zajmuje 4. miejsce poz względem aktywności.

Ponadto posłanka Zalewska wraz z Beatą Szydło i Elżbietą Rafalską widnieje na liście najsilniej korespondujących relacji pomiędzy członkami grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na wysokiej 2 pozycji. Współpraca Europosłanek Szydło, Zalewskiej i Rafalskiej została także dostrzeżona przy współpracy w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdanie węgierskiego start-upu Eulytix monitorującego pracę europosłów opiera się na poprawkach legislacyjnych zgłoszonych przez posłów do PE w różnych komisjach w okresie od czerwca 2020 r. do sierpnia 2021 r. Eurodeputowani są uszeregowani według trzech głównych wymiarów: rankingu aktywności, który wskazuje najbardziej aktywnych posłów do PE, rankingu łączności złożonego z europosłów współskładających największą ilość poprawek oraz rankingu ideologicznej heterogeniczności oceniającego zdolność eurodeputowanych do działania jako pomosty między różnymi segmentami ideologicznego spektrum.

Zaprezentowany raport daje obywatelom UE pogląd na aktywność legislacyjną posłów do Parlamentu Europejskiego. Jest także wsparciem dla lobbystów i firm zajmującym się sprawami publicznymi. Poprzez identyfikację kluczowych eurodeputowanych w określonej grupie politycznej lub obszarze polityki mogą oni poprawić swoje strategie lobbingu i komunikacji. Ponad to, daje europosłom, delegacjom krajowym i grupom w Parlamencie Europejskim nowe możliwości wzmocniania wpływu ustawodawczego poprzez analizę ich aktywności legislacyjnej, a także działalności politycznej sojuszników i przeciwników.