Anna Zalewska: Dla każdego obywatela RP Konstytucja jest taka sama

Anna Zalewska: Dla każdego obywatela RP Konstytucja jest taka sama

Anna Zalewska – Europoseł z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – na antenie Radia Opole poruszyła sprawę obcięcia subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości – temat budzący zarówno na Opolszczyźnie jak i Dolnym Śląsku spore emocje.

Europoseł przypomniała o polsko-niemieckim traktacie o dobrosąsiedztwie z 1991 roku, który to mówi o wzajemności mniejszości – zarówno niemieckiej, jak i polskiej. Wskazała, że traktat ten strona polska zrealizowała w stu procentach. Zwróciła jednak uwagę na problem z wypełnieniem traktatu przez stronę niemiecką: ,,Pamiętajmy, że wzajemność to 1:1. Niemcy mają kłopot, żeby zrealizować ten traktat”.

Jako były Minister Edukacji Narodowej, a przede wszystkim jako były nauczyciel stwierdziła, że każde dziecko jest równe wobec Konstytucji i prawa oświatowego: ,,Byliśmy dumni i jesteśmy dumni z tego, w jaki sposób rozwiązaliśmy kwestię edukacji mniejszości jakiejkolwiek: niemieckiej, białoruskiej, litewskiej. Wszyscy są tam równi. Mniejszość Niemiecka również, przecież to są polscy obywatele, a dla każdego obywatela RP Konstytucja jest taka sama”.

Anna Zalewska określiła sprawę jako duże nieporozumienie i zadeklarowała, że zrobi wszystko, aby mniejszość niemiecka nie czuła się pokrzywdzona. Wykazała również otwartość na spotkanie: ,,Deklaruję, że w ciągu dwóch tygodni spotkam się z przedstawicielami mniejszości”.

W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że sprawa dotyczy dzieci i młodzieży, dlatego woli, aby rozmowy były przeprowadzone w wąskim gronie: ,,Dyskusja tak, ale niekoniecznie na forum Parlamentu Europejskiego. To z reguły są złe debaty, w których górę biorą emocje”.


Wywiad: https://radio.opole.pl/125,9242,europosel-pis-anna-zalewska-o-jniemieckim-jako-j&idf=768817