A. Zalewska wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań ws. wysokich cen EU ETS

A. Zalewska wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań ws. wysokich cen EU ETS

Europosłanka PiS Anna Zalewska skierowała list do Fransa Timmermansa Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

„Grupa Europejskich Konserwatyst6w i Reformatorów (EKR) jest gleboko zaniepokojona ostatnimi wzrostami cen uprawnien do emisji dwutlenku wçgla w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), kt6re osiagaja bezprecedensowe poziomy. W ubieglym miesiacu po raz pierwszy od ustanowienia rynku uprawnien do emisji dwutlenku wegla w 2005 r., cena dwutlenku wçgla przekroczyla i dalej trzyma sie powyzej 50 euro za tonę.” –
Anna Zalewska

„Od konca 2015 r. do konca 2017 r. cena uprawnienia do emisji dwutlenku wegla nigdy nie przekroczyla osmiu euro za tone, ze srednia wartoscia okolo szesciu euro za tone. Jednak od poczatku 2018 r. ceny gwaltownie wzrosly osiagajac 25 euro za tone we wrzesniu 2019 r., a teraz, prawie osiemnascie miesiecy pôzniej, osiagaja wartosé 50 euro za tone. Oczywiste jest, ze warunki okreslonc w art. 29a dyrektywy w sprawie EU ETS zostaly w pewnym momencie spelnione w tym okresie.
Dlatego grupa EKR wzywa Komisję do:
1) Niezwlocznego zwolania Komitetu ds. Zmian Klimatu, aby zareagowaé na te wyjatkowo niebezpieczne i kosztowne trendy cenowe;
2) Zbadania przyczyn niedawnego wzrostu rynkowych cen; i
3) Przedstawienia w ramach pakietu Fit for 55 propozycji zwiekszenia funduszu modemizacyjnego lub nowego rownowaznego instrumentu.”

Całość listu:

List nt. EU ETS – Anna Zalewska 02.06.2021