A. Zalewska wnioskuje do KE o wprowadzenie systemu kaucjonowania butelek plastikowych w całej UE.

A. Zalewska wnioskuje do KE o wprowadzenie systemu kaucjonowania butelek plastikowych w całej UE.

Eurodeputowana Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Anna Zalewska skierowała zapytanie do Komisji Europejskiej w sparwie wprowadzenia jednolitego systemu kaucjonowania umożliwiającego recykling butelek plastikowych w całej UE .

Europoseł Anna Zalewska, członek Komisji Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim po wizycie na Szczycie Klimatycznym ONZ COP26 w Glasgow i rozmowach z przedstawicielami organizacji pozarządowych zwróciła uwagę na problem recyklingu jednorazowych opakowań plastikowych w krajach UE. W liście skierowanym do Komisji Europejskiem wnioskuje o ujednolicenie systemu kaucjonowania butelek plastikowych na terenie wspólnoty. W wielu krajach UE obowiązują systemy kaucji za opakowania plastkowe, czas ujednolicić i rozszerzyć rozwiązania dobre dla środowiska na wszytskie kraje unijnej wspólnoty.


Treść listu poniżej:

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zakazano obrotu niektórymi produktami plastikowymi jednorazowego użytku.

Natomiast, zakazem w wyżej wymienionej dyrektywie, nie zostały objęte butelki plastikowe. W interesie całej Unii Europejskiej jest recykling plastikowych butelek, i to w jak największej ilości. Tworzywa sztuczne, które nie są poddawane recyklingowi oraz nie są zbierane, przyczyniają się do coraz większego zanieczyszczania naszej planety.

Jednym ze sposobów na zwiększenie recyklingu butelek plastikowych oraz zachęcenia do tego europejskich konsumentów jest możliwość wprowadzenia ogólnoeuropejskiej kaucji za każdą plastikową butelkę zakupioną w UE.

Konsumenci po zwrocie pustych butelek plastikowych otrzymywaliby zwrot kaucji, co mogłoby znacząco wpłynąć na świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa. Jednolity system zwrotu kaucji w UE mógłby mieć także, korzystny oraz bezpośredni wpływ na jakość i opłacalność recyklingu tworzyw sztucznych.

W związku z powyższym chciałabym zapytać:

1) Czy jest możliwość ujednolicenia systemu kaucjonowania w całej UE, który umożliwiałby recykling butelek plastikowych?