A. Zalewska w liście do KE: Zakaz wizowy jest konieczny

A. Zalewska w liście do KE: Zakaz wizowy jest konieczny

Anna Zalewska, wspólnie z ponad czterdziestoma deputowanymi Parlamentu Europejskiego z różnych środowisk politycznych, złożyła podpis pod listem wysuwającym propozycję zakazu wizowego dla członków rosyjskich i białoruskich sił zbrojnych.

List ten, zaadresowany do wysokiego przedstawiciela Unii ds. spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella oraz ministra spraw zagranicznych Czech Jana Lipavský’ego, nawiązuje do wniosków z nieformalnego spotkania Rady UE ds. zagranicznych z 31 sierpnia, gdzie nie udało się uzyskać zgody na zakaz wizowy dla wszystkich obywateli rosyjskich. 

Wskazując na potrzebę zabezpieczenia Unii Europejskiej przed rosyjskimi wpływami oraz wyrażając sprzeciw wobec korzystania z europejskiego dobrobytu przez ludzi obsługujących rosyjską machinę wojenną, autorzy tekstu uznają zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych Unii z Rosją za tylko częściowo skuteczne rozwiązanie. Koncepcja zastosowania zakazu wizowego wobec osób zaangażowanych w rosyjskie i białoruskie siły zbrojne i ich rodzin, a także wobec urzędników rosyjskiej administracji centralnej wraz z członkami rodziny jest kompromisem, który – jak mają nadzieję podpisani – znajdzie poparcie w kolejnych dyskusjach Rady.  

Całość listu poniżej: