Zalewska do Timmermansa o Fit for 55: Chcecie karać obywateli! Nie zgadzam się!

Zalewska do Timmermansa o Fit for 55: Chcecie karać obywateli! Nie zgadzam się!

W dniu 28.04.2022 Anna Zalewska zabrała głos podczas ogólnej debaty o środowisku na posiedzeniu Komisji ENVI. Na posiedzeniu obecny był Komisarz Frans Timmermans.

Anna Zalewska właśnie do Niego skierowała swoje wystąpienie.

„Myślę, że wojna w Ukrainie zmieniła i zmieni Europę na zawsze. Dlatego bardzo wyraźnie wybrzmiewają obawy o bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego pakiet „Fit for 55”, nad którym teraz pracujemy powinien być przeanalizowany i odniesiony do tego, po pierwsze, co się dzieje obecnie w Ukrainie, po drugie być związany z bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem żywnościowym.” – powiedziała eurodeputowana.

Pakiet „Fit for 55″ niestety nie został poddany analizie, tam nie widać refleksji. Tam wszystko jest tak, jak była przed wojną. Przyłączę się do głosów, które mówią, że to nie czas na CBAM, trzeba na pewno odłożyć te rozwiązania. Przypomnę, że niektóre kwestie zupełnie się wykluczają, kiedy mówimy o biogazie, biomasie, nie możemy jednocześnie mówić, że każdy kawałek ziemi musi służyć do tego żeby zasiać i wyżywić Europę, czy też, żeby go zalesić, bo potrzebujemy pochłaniaczy.” – dodała Zalewska

Anna Zalewska zwróciła sie bezpośrednio do Komisarza Timmermansa i podziękowała, że w końcu zaczyna wspominać o wychwytywaniu dwutlenku węgla.

„Sama natura nie udźwignie i nie odwróci zmian klimatycznych, a wychwytywanie jest do tego stworzone.” – powidziała Eurodeputowana ECR do Timmermansa.

Czas, żeby Europa zobaczyła te technologie!

Jednocześnie proszę zauważyć, że Komisarz mówi, że nie będzie społecznego funduszu klimatycznego, jak nie będzie ETS-u II, Panie Komisarzu nie ma wśród obywateli zgody na ETS II, czyli na nowe podatki do paliw, do samochodów, do ogrzewania i chłodzenia naszych mieszkań. Fit for 55 został zbudowany na karach, my musimy zachęcać, musimy być elastyczni, wspierać obywateli, firmy i przedsiębiorstwa!

Polska przeprowadziła wraz z międzynarodowymi instytucjami analizę ETS-u i udziału instytucji finansowych. Aż 70% tych instytucji zarejestrowanych jest w rajach podatkowych. To pokazuje, kto tak naprawdę dyktuje nam ceny energii.